Regulamin Warsztatów Wokalnych w Krasnobrodzie
30 lipca – 4 sierpnia 2017 r.

ORGANIZATOR:
Centrum Muzyczne TRYTON

MIEJSCE:
Ośrodek Wypoczynkowy Natura  www.naturaroztocze.pl

CELE WARSZTATÓW:
1. Podwyższenie umiejętności wokalnych uczestników
2. Doskonalenie pod względem: technik śpiewu, technik oddechowych, wrażliwości scenicznej, interpretacji tekstu
3. Motywowanie do kreatywności i rozwoju artystycznego
4. Popularyzowanie ambitnej muzyki rozrywkowej

WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

 1. Uczestnikiem Warsztatów mogą zostać osoby w wieku od 9 do 21 lat.
  Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia Organizatorowi zgody na udział w Warsztatach podpisanej przez rodziców, bądź opiekunów prawnych.
 2. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (dostępną na: www.tryton.edu.pl/warsztaty-wokalne) należy przesłać do 27 marca 2017 roku na adres mailowy warsztaty.wokalne.tryton@gmail.com
 3. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Udział w Warsztatach jest płatny. Całkowity koszt wynosi: 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych). Zaliczkę w wysokości 400 zł należy wpłacić do 27 marca 2017 r., natomiast pozostałą kwotę 800 zł do 30 czerwca 2017 r. na konto Organizatora:
  Centrum Muzyczne Anna Czuchaj-Seńko
  ul. Słoneczna 8
  22-680 Lubycza Królewska
  Nr konta: 28 9101 0003 2020 0007 7839 0001
  Tytuł przelewu: Zaliczka-Warsztaty Wokalne/imię i nazwisko uczestnika
 5. Opłata akredytacyjna obejmuje:

  • zajęcia wokalne indywidualne oraz grupowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z bogatym doświadczeniem
  • nagranie piosenki w wakacyjnym studio nagrań
  • realizacja teledysku do piosenki wspólnej
  • koncert finałowy z towarzyszeniem zawodowych muzyków grających na żywo
  • stylizacja koncertowa wykonana przez profesjonalną stylistkę i wizażystkę
  • śniadanie, obiad, kolacja
  • pokoje 3-4 osobowe z łazienką
  • ubezpieczenie NWW
  • stała opieka wychowawców oraz ratownika medycznego
  • ognisko – grill, karaoke, seanse filmowe, lokalne atrakcje (piesze wycieczki, wyjścia nad zalew, baseny, zespołowe gry sportowe)

   Uwaga: opłata nie obejmuje kosztów podróży, które uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.

 6. Uczestnicy nie są uprawnieni do rejestrowania zajęć warsztatowych (nagrań i zdjęć) oraz ich powielania, bez uprzedniej zgody prowadzącego warsztaty oraz ich uczestników.
 7. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie, bez obowiązku zwrotu opłaty akredytacyjnej.

PRAWA DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ

 1. Uczestnicy Warsztatów zobowiązują się do nieodpłatnej prezentacji własnej twórczości w trakcie koncertu finałowego w dniu 4 sierpnia 2017 r.
 2. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na rzecz Organizatora na nieodpłatne:
  a) utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;
  b) utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;
  c) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;
  d) rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja występów konkursowych w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;|
  e) umieszczenie zapisu artystycznego wykonania na stronie internetowej Organizatora oraz na kanałach typu YouTube

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach jest możliwa najpóźniej 14 dni przed datą ich rozpoczęcia. Wyłącznie w takim przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrotu akredytacji przelewem na rachunek bankowy uczestnika. Wpisowe nie zostaje zwracane. 
 2. Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo odwołania warsztatów w przypadku nieskompletowania odpowiedniej ilości uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych. Wówczas uczestnikowi zostanie zwrócona opłata akredytacyjna. Uczestnik nie jest uprawniony do odszkodowania z tytułu odwołania Warsztatów przez Organizatora.
 3. Koszt naprawy lub usunięcia szkód poczynionych przez uczestnika Warsztatów pokrywa uczestnik lub jego opiekun prawny.
 4. Wypełniając Kartę Zgłoszenia uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Muzyczne TRYTON w Tomaszowie Lubelskim, do celów związanych z organizacją Warsztatów Wokalnych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.02.101.926 ze zm.).
 • na przesyłanie informacji dotyczących Warsztatów drogą elektroniczną przez Centrum Muzyczne TRYTON w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z ustawą
  z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

KONTAKT:

Centrum Muzyczne TRYTON
e-mail: warsztaty.wokalne.tryton@gmail.com

www.tryton.edu.pl/warsztaty-wokalne
www.facebook.com/Warsztaty.Wokalne.Tryton

Koordynator projektu:
Anna Czuchaj-Seńko
tel: 730 555 425
e-mail: czuchajanna@gmail.com